Bric Yasaları

BRİÇ YASALARI

 staymanı  anlamının dışında kullanıyorsanız, yani 4‟lü majörünüz yokken de stayman yapıyorsanız, staymanı kabul görmüş anlamı dışında kullanmış olduğunuzdan artık alert edilmesi gerekiyor.

 

Ortağınızın yapay konuşmasını alert ettiğinizde (perdeli masalarda kendiniz alert ettiğinizden sorun oluşmaz), rakip açıklama istemeden açıklama yapılmaz. Rakibe bilgi verirken ortağınızı da bilgilendirmiş olursunuz ki bu izinsiz bilgi kapsamına girebilir.

 

Ortağın alert gerektiren deklaresinin, (biraz gecikmeli olarak) üstündeki rakip konuştuktan sonra alert edilmesi bir yaptırım gerektirir mi?

Herhangi bir yaptırım gerektirmez ancak, açıklamadan sonra rakip de deklaresini değiştirebilir

 

Konturların alert edilmesi gerekir mi?

Konturlar alert gerektirmez. Hatta masaların açık olduğu kulüp turnuvalarında konturların alert edilmemesi şartı vardır. Çünkü alert ettiğiniz zaman rakiplerinizle aynı anda ortağınıza da konturu nasıl kabul ettiğinizi söylemiş oluyorsunuz. Ortağınız ceza konturu attıysa, siz bunu negatif olarak kabul ettiğinizi rakiplerinizle birlikte ortağınıza da söylemiş olursunuz ki bu izinsiz bilgi oluşturabilir.

 

4 ve daha yüksek seviyelerdeki konuşmaların alert edilmesi gerekir mi?

4 ve yukarı seviyedeki konuşmalar (perdeli hariç) alert edilmezler. Diğer bir ifade ile ortağınıza izinsiz bilgi oluşturmaması için alert edilmemesi gerekir. Örneğin, 1 seviyesinde majör renkle oyun açtınız ve ortağınız 4 trefl ile splinter yaptı. Deklarenin ilk turu olmasına rağmen ortağınızın bu splinter konuşması da alert gerektirmemektedir. Ancak 4trefl, 4pik gibi oyun açış deklarelerinizin ise alert edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, rakip sorduğunda her türlü konuşmanın açıklama zorunluluğu vardır.

 

SIRASIZ DEKLARE, PAS, KONTURLAR (madde 29–32):

1. Bir oyuncu konuşma sırası kendisinde değil iken, sırasız bir konuşma (deklare, pas, kontur veya sürkontur) yaptığında, kusurlu oyuncunun solundaki rakip, sırasız konuşmayı kabul ederek bunun üzerine kendisi bir konuşma yapmayı seçebilir. Bundan sonra artırım normal olarak devam eder ve başkaca bir iĢlem yapılmaz.

2. Kusurlu oyuncunun solundaki rakip, sırasız konuşmayı kabul etmeyebilir. Bu durumda sırasız konuşma iptal edilir ve konuşmalara normal sırasından devam edilir. Ancak konuşma sırasının; kusurlu oyuncunun ortağında veya sağındaki ya da solundaki rakipte oluşuna göre, sırasız deklare, pas ve kontur veya sürkonturlar için farklı yaptırımlar uygulanır.

KABUL EDiLMEYEN SIRASIZ DEKLAREDEN SONRAKi YÖNTEMLER (31):

A. Konuşma sırası ortağında veya solundaki rakipte iken sırasız deklare veren oyuncunun ortağı hep pas geçmek zorundadır.

B. Konuşma sırası sağındaki rakipte iken sırasız bir deklare verildiğinde:

1. Sağındaki rakip pas geçerse, kusurlu oyuncunun sırasız deklaresi geçerli olur ve artırım normal olarak devam eder.

2. Sağındaki rakip yasal bir deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir; ancak bu konuşma;

(a) Sırasız deklaresinin türünü yinelediğinde, kusurlu oyuncunun ortağı ilk konuşmasında bir kez pas geçmek zorundadır.

(b) Sırasız deklarenin türünü yinelemeyip başka bir konuşma yaptığında ise kusurlu oyuncunun ortağı hep pas geçmek zorundadır. (Ayrıca madde 26 çıkış kısıtlamaları da uygulanabilir.)

 

KABUL EDiLMEYEN SIRASIZ PAS’TAN SONRAKi YÖNTEMLER (30):

Henüz daha kimse bir konuşma (deklare, pas) yapmamış iken; sırasız pas geçilmişse bu oyuncu, sıra kendisine ilk geldiğinde de pas geçmek zorundadır. Yani ortağı oyun açtığında da, rakibi oyun açtığında da bir kez pas geçecektir.

Konuşmalar başladıktan sonra;

Ø Konuşma sırası ortağında iken sırasız pas geçen oyuncu hep pas geçmek zorundadır. (Pas geçenin ortağı da, partnerim nasıl olsa pas geçecek diyerek ve bunu esas alarak normal konuşmanın dışında bir konuşma yapamaz.)

Ø Konuşma sırası sağındaki rakipte iken sırasız pas geçen oyuncu, ilk konuşmasında pas geçmek zorundadır. (Kusurlu oyuncunun ortağı herhangi bir yeterli konuşma yapabilir veya pas geçebilir. Ancak konuşmanın o turunda kontur veya sürkontur atamaz.)

Ø Konuşma sırası kusurlu oyuncunun solundaki rakipte iken sırasız pas geçilmesi durumunda kusurlu oyuncu PAS‟ını geri alır ve konuşmalar normal devam eder. (Ancak geri alınan konuşmadan dolayı çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.)

Ø Sırasız pas yapay ise veya yapay bir konuşmaya pas geçilmişse, bu takdirde sırasız pas hükümleri değil sırasız deklare hükümleri uygulanır.

 

Bunlara rağmen kusursuz tarafın yine de bir zararı söz konusu ise hakem Yasa 23 hükümlerine göre ayarlı skor uygulayabilir.

KUZEY DOĞU GÜNEY BATI

2karo PAS (sırasız)

Kuzeyin 2karo deklaresi, majörlerden herhangi birinin zayıf olduğunu gösteren yapay bir konuşmadır. Batı haklarını öğrendikten sonra sırasız pas‟ı kabul etmez ve pas kaldırılır. Bundan sonra konuşma sırası kendisinde olan Doğu, 2♠ (‟e göre take-out) deklaresi verir. Kararınız nedir?

Kuzey-Güney 2karo cinsinden konuşma yapmadığı sürece, 2karo deklaresi yapay olduğundan sırasız pas hükümleri değil sırasız deklare hükümleri uygulanır.

KABUL EDiLMEYEN SIRASIZ KONTUR veya SÜRKONTURDAN SONRAKi YÖNTEMLER (32):

A. Konuşma sırası ortağında iken atılan sırasız kontr veya sürkontr atan oyuncunun ortağı hep pas geçmek zorundadır.

B. Konuşma sırası sağındaki rakipte iken atılan sırasız bir kontr veya sürkontrdan sonra:

1. Sağındaki rakip pas geçerse, kusurlu oyuncu sırasız kontr veya sürkontrunu tekrar etmek zorundadır. Bundan başka bir onarma uygulanmaz.

2. Sağındaki rakip deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir ama kusurlu oyuncunun ortağı hep pas geçmek zorundadır.

C. Konuşma sırası kusurlu oyuncunun solundaki rakipte iken sırasız kontur veya sürkontur atılması durumunda Yasada herhangi bir hüküm belirtilmemiş

 

Bunlara rağmen kusursuz tarafın yine de bir zararı söz konusu ise hakem Yasa 23 hükümlerine göre ayarlı skor uygulayabilir.

YETERSiZ DEKLAREDEN SONRAKi YÖNTEMLER (madde 27):

1. Bir oyuncu yetersiz bir deklare verdiğinde, kusurlu oyuncunun solundaki rakip (sırasız konuşmalarda olduğu gibi), yetersiz deklareyi kabul ederek bunun üzerine kendisi bir konuşma yapmayı seçebilir. (Yetersiz deklarenin üzerine solundaki rakip konuşmuş ise yetersiz deklare yine kabul edilmiş olur.) Bundan sonra artırım normal olarak devam eder ve başkaca bir işlem yapılmaz.

2. Yetersiz deklare kabul edilmez ise; aynı türden (renk ya da kozsuz) ve en düşük deklare ile düzeltilirse, artırım herhangi bir onarmaya tabi olmadan yine normal olarak devam eder. Ancak kabul edilmeyen yetersiz deklare aynı türden ve en düşük deklare dışında başka bir yeterli deklare ile düzeltilirse veya PAS geçilirse, kusurlu oyuncunun ortağı hep pas geçmek zorundadır. Kontur veya sürkontur ile düzeltilmek istenirse, kusurlu oyuncunun bu girişimi iptal edilir ve ortağı yine devamlı pas geçmek zorundadır.

 

(Bir oyuncu hem yetersiz hem de sırasız olarak bir deklare verirse, yetersiz deklare değil, sırasız deklare hükümleri uygulanır.)

 

iZiNSiZ BiLGiLER (madde 16):

1. Bir oyuncunun ortağına örneğin;

a. Bir söz söylemesi, soru sorması veya bir soruya yanıt vermesi,

b. Beklenmedik bir alert yapması (örneğin hareketinin temeli ile ilişkili olarak beklenmeyen) ya da gerekli alert‟i yapmaması,

c. Kuşkuya yer bırakmayan duraksama, her zamankinden farklı hız, özel vurgu, ses tonu, jest, hareket, tavır veya benzerleri,

d. Bir konuşmanın yapılması ya da bir oyunun oynanması dileğini belirten,

 

Harici bir bilgi verirse; ortağı mantıklı alternatifler arasından, harici bilginin açıkça göstermiş olabileceğini seçemez.

Mantıklı alternatif: Söz konusu oyuncunun seviyesindeki oyuncu sınıfında ve ortaklık metotlarını kullanarak, o seviyedeki oyuncuların belirgin bir oranının ciddi bir şekilde göz önünde bulunduracağının, bazılarının seçebileceğinin değerlendirildiği seçenektir.

2. Bir oyuncu bir rakibinin böyle bir bilgi verdiğini ve bunun zarara yol açabileceğini düşündüğü zaman (ki bu durum hakem çağırılmasını gerektirebilir), daha sonra hakem

çağırma hakkını saklı tutacağını bildirebilir (rakipler izinsiz bilgi iletilmiş olabileceği savına karşı iseler, hakemi hemen çağırmalıdırlar).

3. Bir oyuncu, bir rakibinin mantıklı alternatifler arasından; böyle bir bilginin öne çıkarmış olabileceği bir alternatifi seçtiğine dair, sağlam bir gerekçesi olduğuna inanıyorsa oyun bittikten sonra hakemi çağırmalıdır (hakemin daha erken ya da geç çağrılması yasaya aykırı bir durum oluşturmaz). Hakem yasaya aykırılık bulunduğu ve bunun da kusurlu taraf lehine bir avantaj yarattığı kanısına varırsa bir ayarlı skor vermelidir.

 

ARTIRIM SIRASINDA KART GÖRÜNMESi (madde 24):

Hakem, artırım sürecinde, bir oyuncunun kendi hatası nedeniyle o oyuncunun elindeki bir veya birkaç kartın yüzlerinin oyuncunun ortağı tarafından görülebilecek konuma gelmiş bulunduğunu belirlerse, bu durumdaki her bir kartın artırım süreci bitene kadar masanın üzerinde açık bırakılmasını isteyecektir. Açık kartlardan edinilen bilgi kusursuz taraf için izinli, ancak kusurlu taraf için izinsiz bilgidir. Bu durumda;

A. Onör düzeyinin altında küçük tek bir kartın görünmesi durumunda herhangi bir onarma yapılmaz.

B. Onör düzeyindeki tek bir kartın görünmesi durumunda, kusurlu oyuncunun ortağı ilk konuşmasında pas geçmek zorundadır.

C. Herhangi iki veya daha fazla kartın görünmesi durumunda, kusurlu oyuncunun ortağı ilk konuşmasında pas geçmek zorundadır.

 

(Kusurlu oyuncunun sonradan defans oyuncusu olması durumunda, bu durumdaki her bir kart cezalı kart haline gelir. Bakınız cezalı kartın durumu)

 

KONUŞMALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (madde 25):

Ø Bir oyuncu istem dışı yaptığı konuşmayı değiştirme hakkına sahiptir ve herhangi bir ceza uygulanmaz. Ancak ortağı üzerine bir konuşma yapmış ise veya ortağına tekrar sıra gelmeden artırmanın bitmesi durumunda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Ø Bu şekilde bir değişiklik yapılmasından sonra, solundaki oyuncu ilk konuşmanın üzerine bir konuşma yapmış ise bu oyuncu da konuşmasını geri alabilir.

Ø Bu oyuncu istem dışı yaptığı konuşmayı değiştirirken ya da değiştirme girişiminde bulunurken, bu hareketini düşünerek gecikmeli veya başka maksatlı olarak yapmamalıdır. Bu durumda solundaki oyuncu kabul etmediği sürece ilk konuşma (yasal ise) değiştirilemez ve aynen kalır. Soldaki oyuncu kabul ederse cezasız devam edilir.

 

GÜNEY BATI KUZEY DOĞU

PAS PAS PAS 2kör

Doğu yüksek sesle stop derken yanlışlıkla stop kartı yerine pas kartını çıkarmış ve üzerine 2kör (11-14 iyi 6‟lı kör„ler) kartını koymuştur. Kararınız nedir?

Artırma herhangi bir ceza olmaksızın devam eder.

◘ GERi ALINAN iSTEMSiZ KONUŞMANIN ÇIKIŞ KISITLAMALARI (26):

Kusurlu oyuncu konuşmasını geri alıp, bunun yerine değişik bir konuşma yapmayı seçer ve daha sonra defans oyuncusu olursa:

A. Belli Bir Renk ile ilgili Konuşma

 

Geri alınan konuşma sadece belli bir renk veya renkler (başka renk ile değil) ile ilgiliyse ve eğer;

1. Her bir söz konusu renk aynı oyuncu tarafından yasal artırımda belirtilmişse, çıkış kısıtlaması uygulanmaz. (ancak bkz. Yasa 16D izinsiz bilgi)

 

 

2. Geri alınan konuşmada belirtilen bir renk aynı oyuncu tarafından daha sonra yasal artırımda belirtilmemişse, atak dahil çıkış sırası kusurlu oyuncunun ortağına ilk olarak geldiğinde dekleran;

(a) Kusurlu oyuncunun ortağından, ya geri alınan konuşmada belirtilmiş olan söz konusu rengi çıkmasını isteyebilir (eğer birden fazla renk belirtilmişse dekleran rengi seçer),

(b) Ya da söz konusu rengi çıkmasını yasaklayabilir. Bu yasak çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.

B. Diğer Geri Alınmış Konuşmalar

Diğer geri alınmış konuşmalar için, dekleran kusurlu oyuncunun ortağının, atak da dahil olmak üzere çıkış sırası kendisine ilk geldiğinde herhangi bir rengi çıkmasını yasaklayabilir; bu yasak, çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.

 

A. Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekme

1. Her oyuncu, artırım süreci içinde, sıra kendisinde olsun veya olmasın bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

2. Yasa ile yasaklanmış olmadıkça, (dummy hariç) dekleran veya herhangi bir defans oyuncusu, oyun süreci içinde oluşan bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

3. Bir usulsüzlük meydana geldiğinde yer (dummy), oyun süreci esnasında bir usulsüzlüğe dikkat çekemez, ancak dağıtımın oynanması sona erdiğinde bunu yapabilir. Ancak yer dahil olmak üzere her oyuncu, başka bir oyuncunun usulsüzlüğünü engellemeye yönelik girişimde bulunabilir.

B. Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekildikten Sonra

1.

(a) Bir usulsüzlüğe dikkat çekildiğinde hemen hakem çağrılmalıdır.

(b) Yer dahil her oyuncu, bir usulsüzlüğe dikkat çekildikten sonra hakem çağırabilir.

(c) Hakemin çağrılması, bir oyuncunun başka durumlarda yararlanabileceği haklarını yitirmesi sonucunu doğurmaz.

(d) Bir oyuncunun kendi tarafının işlediği bir usulsüzlüğe dikkat çekmiş olması rakiplerinin haklarını etkilemez.

2. Hakem usulsüzlüğün düzeltilmesi ve bir cezanın belirlenmesi konusundaki tüm olası durumları açıklayıncaya kadar hiçbir oyuncu herhangi bir eylemde bulunmayacaktır.

◘ BİR ONARMANIN BELİRLENMESİ (10):

A. Onarma Belirleme Hakkı: Uygun olan durumlarda, onarma belirleme hakkı yalnızca hakeme verilmiştir. Oyuncular kendiliklerinden onarma belirleme ya da feragat etme hakkına sahip değillerdir.

B. Yapılan Onarmanın ya da Onarmadan Feragatin iptali: Hakem, kendi talimatı olmaksızın, oyuncular tarafından yapılan onarmayı ya da onarmadan feragat edilmesini geçerli görebilir veya geçersiz kılabilir.

C. Usulsüzlükten Sonra Seçim:

1. Bu yasalar bir usulsüzlükten sonra seçim olanağı tanıyorsa, hakem mevcut olan tüm seçenekleri açıklayacaktır.

2. Bir oyuncunun bir usulsüzlükten sonra seçenekleri varsa, seçimini ortağına danışmadan yapmak zorundadır.

3. Bu yasalar rakipleri bir usulsüzlük işledikten sonra kusursuz tarafa bir seçenek sunduğu zaman, en avantajlı eylemi seçmesi uygundur.

 

◘ ONARMA HAKKININ YĠTĠRĠLMESĠ (11):

Bir usulsüzlüğün onarılması hakkı, kusursuz tarafın herhangi bir üyesinin hakemi çağırmadan önce bir eylemde bulunması halinde yitirilebilir. Hakem örneğin, kusursuz tarafın, rakiplerinden birinin ilgili Yasa hükümlerini bilmeksizin yaptığı herhangi bir eylem üzerine bir kazanç sağlamıĢ olma olasılığı varsa, onarma hakkının yitirildiğine karar verir.

■ KART OYUNUNUN BAŞLAMASI (madde 41):

A. Kapalı Atak

 

Bir deklare, kontr veya sürkontru; sıralı üç pas takip ettikten sonra, dekleran olması gereken oyuncunun solundaki defans oyuncusu kapalı olarak atak eder. Kapalı atak sadece usulsüzlükten sonra hakemin talimatı üzerine geri alınabilir ve geri alınan kart defans oyuncusunun eline geri konmak zorundadır. (Yer herhangi bir kartını gösterdikten sonra atak hiçbir şekilde geri alınamaz)

B. Artırımın Tekrar Edilmesi ve Sorular

 

Atak kartının kapalı yapılmasındaki birinci amaç sırasız atağın önlenmesi içindir. ikinci amaç ise; atak kartı açılmadan önce, atak eden oyuncunun ortağının ve dekleran olması gereken oyuncunun (ancak yer olması gereken oyuncu değil) artırımın tekrar edilmesini veya bir rakibinin konuĢmasının açıklanmasını istemesine imkan tanımaktır. Dekleran veya her bir defans oyuncusu, bir kart oynama sırası ilk kendilerine geldiğinde, artırımın tekrar edilmesini isteyebilir; bu hak oyuncu bir kart oynadığında sonra erer. Defans oyuncuları (Yasa 16 izinli-izinsiz bilgiye tabi olarak) ve dekleran, her biri oynama sırası kendisinde iken oyun süreci boyunca açıklama talep etme haklarını korurlar.

C. Atağın Gösterilmesi

 

Açıklama Evresini takiben, kapalı atağın yüzü çevrilir, oyun süreci geri dönülmez bir şekilde başlar ve yerin eli açılır. Konuşmaların tekrarlatılmasının zamanı geçtikten sonra, dekleran veya her bir defans oyuncusu, oynama sırası kendisinde iken, kontratın ne olduğunun ve kontr veya sürkontr atılıp atılmadığının kendisine bildirilmesi hakkına sahiptir ancak bu oyuncu, kontr veya sürkontru kimin attığını soramaz.

D. Yerin Eli

 

Atak gösterildikten sonra yer elini, renklere göre ayrılmış, kartlar derecelerine göre sıralanmış, en küçük kart deklerana yakın olacak şekilde uzunlamasına dekleranı işaret eden kolonlar halinde, kozlar yerin sağına gelecek biçimde masanın üzerine kendi önüne yayar. Dekleran hem kendi hem de yerin elini oynar.

◘ SIRASIZ YÜZÜ AÇIK ATAK (54):

Sırasız bir atağın yüzü açılmışsa, kusurlu oyuncunun ortağı yüzü kapalı atak etmiş olsa bile, hakem yüzü kapalı atağın geri alınmasını ister. Bundan sonra:

A. Dekleran Elini Yere Açabilir

 

Dekleran isterse elini yere açabilir ve dummy olur. Eğer dekleran elini yere açmaya başlar ve bunu yaparken bir veya daha fazla kartını gösterirse, bütün elini yere açmak zorundadır. Dekleran artık yer olur.

B. Dekleran Atağı Kabul Edebilir

 

Dekleran usulsüz çıkışı kabul edebilir ve dummy elini yere açar. Bu durumda; o löveye ikinci kart dekleranın elinden oynanır. Eğer dekleran löveye ikinci kartı elden değil de yerden oynarsa, yerin kartı geri alınamaz.

C. Dekleran Atağı Kabul Etmek Zorunda Olabilir

 

Eğer dekleran yerin kartlarından herhangi birini görmüş olabilecek durumda ise (yerin artırım sırasında göstermiş olabileceği) atağı kabul etmek zorundadır.

D. Dekleran Atağı Geri Çevirebilir

 

Dekleran, defans oyuncusundan yüzü görünen sırasız atağını geri almasını isteyebilir. Bu durumda geri alınan karta majör cezalı kart hükümleri uygulanır.

 

GÜNEY BATI KUZEY DOĞU

1H PAS 4H PAS

PAS PAS

Güneyin 4H kontratına Batı, 3‟lüsünü atak ediyorum diye yanlışlıkla kör 7‟lisini yüzü açık olarak atak etme girişiminde bulunur. Kart nerdeyse masaya değmek üzereyken hatasını fark eder ve bu kartı geri alarak 3‟lüsünü atak eder. Kararınız nedir?

Ø Bir defans oyuncusunun, yüzünü ortağının görmesini mümkün kılacak biçimde tuttuğu kartı o anki löveye oynaması zorunludur (madde 45). Bu nedenle kör 7‟lisi oynanmış kart olarak kalır ve değiştirilemez.

Ø Bir defans oyuncusu tarafından vaktinden önce gösterilen bir kart, hakem aksini belirtmedikçe cezalı karttır (madde 50). Bu kart oynamak maksadıyla gösterilen bir kart ise majör cezalı karta dönüĢür. Bu nedenle 3‟lüsü majör cezalı karttır ve madde 54 kısıtlamaları uygulanır.

 

◘ DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIĞI (55):

A. Dekleranın Sırasız Çıkışı Kabul Edilebilir

 

Eğer dekleran kendisinin veya yerin elinden sırasız çıkış yapmışsa, herhangi bir defans oyuncusu çıkışı kabul edebilir veya geri alınmasını isteyebilir. Defans oyuncuları farklı seçimler yaparlarsa sıradaki defans oyuncusunun seçimi geçerli olur.

B. Deklerandan Sırasız Çıkışını Geri Alması istenebilir

1. Çıkış sırası defans oyuncusundan birinde iken: Dekleran, yanlış elden sırasız çıkış yapmışsa ve herhangi bir defans oyuncusu ondan bu çıkışı geri almasını isterse, dekleran hatalı çıkılan kartı ait olduğu ele geri koyar. Başka bir onarma yoktur.

2. Çıkış sırası dekleranda veya yerde iken: Dekleran yanlış elden çıkış yapmışsa ve herhangi bir defans oyuncusu ondan çıkışı geri almasını isterse, hatalı çıkılan kartı geri alır. Dekleran doğru elden çıkış yapmak zorundadır.

C. Dekleran Bilgi Edinmiş Olabilir

 

Dekleran bu aykırılık dolayısıyla elde ettiği bilgiye dayandırmıĢ olabileceği bir oyun biçimini tercih ettiğinde, hakem ayarlı skor verebilir.

◘ DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIŞ veya OYUNU (57):

A. Zamanından Önce Oyun veya Sonraki Löveye Çıkış

 

Bir defans oyuncusu, oynanmakta olan löveye ortağı henüz kart oynamadan sırasız olarak kart oynadığında veya bir sonraki löve için çıkış yaptığında, bu Ģekilde çıkılan veya oynanan kart majör cezalı karta dönüşür ve dekleran aşağıdaki seçeneklerden birini seçer. Dekleran:

1. Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en büyük kartını oynamasını isteyebilir veya

2. Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en küçük kartını oynamasını isteyebilir veya

3. Kusurlu oyuncunun ortağından, (renge uyamıyorsa) başka bir renkten bir kart oynamasını yasaklayabilir.

 

B. Kusurlu Oyuncunun Ortağı Düzeltmeyi Yerine Getiremiyorsa

 

Kusurlu oyuncunun ortağı dekleranın seçtiği düzeltmeyi yerine getiremediğinde herhangi bir kartı oynayabilir.

C. Dekleran Usulsüzlükten Önce Her İki Elden de Kart Oynamışsa

 

Eğer dekleran her iki elden de kart oynamışsa veya yer bir kart oynamış veya yasaya aykırı biçimde onun oynanmasını önermişse, defans oyuncusu ortağından önce oynadığı için onarmaya tabi olmaz. (yerdeki bir singleton veya bir renkteki bitişik sıralı kartlardan biri dekleran istekte bulunmadıkça veya işaret etmedikçe otomatikman oynanmış sayılmaz.)

◘ YASAYA AYKIRI BİR OYUNDAN SONRA YÖNTEM (60):

A. Usulsüzlükten Sonra Kart Oynanması

1. Kusursuz tarafın bir üyesi sağındaki rakibin sırasız ya da vaktinden önce çıkması veya oynamasından sonra ve bir onarma belirlenmeden önce bir oyun oynarsa, bundan dolayı kusursuz taraf onarma hakkını yitirir.

2. Bir kez onarma hakkı yitirildiğinde, yasadışı oyun sıra içinde yapılmış gibi muamele görür.

3. Kusurlu tarafın daha önceden cezalı bir kartı oynama veya bir çıkış ya da oyun cezasını yerine getirme yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük oynama sırası yeniden kendisine geldiğinde sürer.

B. Defans Oyuncusunun Dekleranın istenen Çıkışından Önce Oynaması

 

Dekleranın ellerin birinden yaptığı sırasız çıkışı geri alması istendikten sonra, ancak dekleran doğru elden çıkış yapmadan önce bir defans oyuncusu bir kart oynadığında, defans oyuncusunun kartı majör cezalı karta dönüşür.

C. Kusurlu Tarafın Düzeltme Belirlenmeden Önce Oynaması

 

Kusurlu tarafın bir üyesinin düzeltme belirlenmeden önce oynaması rakiplerinin haklarını etkilemez ve oynanan bu kart da onarmaya tabi olabilir.

 

YERİN (dummy) HAKLARI VE KISITLAMALARI (42-43):

YERĠN HAKLARI

A. Mutlak Haklar

1. Yer, hakemin önünde, olay veya Yasa ile ilgili bilgi verme hakkına sahiptir.

2. KazanılmıĢ ve kaybedilmiĢ lövelerin sayısını takip edebilir.

3. Yerin kartlarını dekleranın yönergesi doğrultusunda onun görevlisi olarak oynar. Yer, elini yere açtıktan sonra, dekleranın yönergesi olmaksızın herhangi bir karta dokunamaz veya iĢaret edemez (düzenleme amacı hariç). Eğer yaparsa, hakem derhal çağrılmalı ve olay hakkında bilgilendirilmelidir. Oyun devam eder. Oyun sonunda hakem yerin deklerana bir oyun önerdiğine ve defansın önerilen oyun ile zarara uğradığına karar verirse ayarlı bir skor atar.

B. SınırlanmıĢ Haklar

1. Yer deklerana bir lövede renge uymadığı zaman çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir (ancak defans oyuncusuna soramaz).

2. Dekleranın herhangi bir usulsüzlüğünü önlemeye çalıĢabilir (elden veya yerden oynaması gibi).

3. Yer oyun süreci içerinde, herhangi bir usülsüzlüğe dikkat çekemez ancak, elin oynanması tamamlandıktan sonra herhangi bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

 

YER ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR

A. Yer Üzerindeki Kısıtlamalar

1.

(a) Usulsüzlüğe başka bir oyuncu tarafından dikkat çekilmedikçe, yer oyun esnasında hakem çağırma girişiminde bulunmamalıdır. (Ancak bir usulsüzlüe dikkat çekildikten sonra yer de hakem çağırabilir.)

(b) Yer oyun esnasında bir usulsüzlüğe dikkat çekemez. (Ancak elin oynanması tamamlandıktan sonra çekebilir.)

(c) Yer oyuna katılmamalıdır veya oyun hakkında dekleranla hiçbir iletişimde bulunmamalıdır.

2.

(a) Yer dekleranla ellerini değiştiremez.

(b) Yer dekleranın eli oynamasını izlemek için yerinden kalkamaz.

(c) Yer, kendi girişimi ile herhangi bir defans oyuncusunun elindeki bir kartın yüzüne bakamaz.

B. ihlal Gerçekleşirse

1. Yer, yukarıdaki A bentlerinde sayılan kısıtlamaların ihlali halinde Yasa 90 (Yöntemsel cezalar) hükümlerince cezalandırılır.

2. Eğer yer, yukarıdaki A2 bendinde sayılan kısıtlamaları ihlal ettikten sonra:

(a) Dekleranı yanlış elden çıkış yapmaması hakkında uyarırsa, herhangi bir defans oyuncusu dekleranın çıkış yapacağı eli seçebilir.

(b) Elinden oynadığı bir kartın rönons teşkil edip etmediğini deklerana ilk kez kendisi sorarsa, dekleran oynadığı kart yasadışı ise doğru kartla düzeltmek zorundadır ve rönons gerçekleşmiş gibi rönonsla ilgili cezalar uygulanır.

3. Eğer yer yukarıdaki A2 bendinde sayılan kısıtlamalara aykırı davrandıktan sonra bir defans oyuncusunun aykırılığına ilk kez dikkat çekerse, hiçbir onarma uygulanmaz. Oyun hiç bir usulsüzlük olmamış gibi devam eder.

 

KARTLARIN OYNANMASI (madde 45):

A. Elden Kart Oynamak

 

Yer hariç her oyuncu kartını elinden çıkarıp masanın üzerine hemen kendi önüne yüzü yukarı gelecek şekilde3 koyarak oynar.

B. Yerden Kart Oynamak

 

Dekleran kartın adını söyleyerek yerden kart oynar, bundan sonra yer o kartı alır ve masanın üzerine yüzü yukarı gelecek şekilde koyar. Yerin elinden kart oynarken dekleran, eğer gerekirse, istediği kartı kendisi alabilir.

C. Kartın Zorunlu Olarak Oynanması

1. Bir defans oyuncusunun, yüzünü ortağının görmesini mümkün kılacak biçimde tuttuğu kartı o anki löveye oynaması zorunludur.

2. Dekleran elden belirli bir kartı;

(a) Eğer bu kartı, yüzü açık biçimde, masaya değer veya neredeyse değer şekilde tutmuşsa veya

(b) Bu kartın oynandığını işaret eder bir şekilde tutmuşsa,

 

Bu kartı oynamak zorunda kalır.

3. Dekleran bilerek dokunduğu yerin kartını, düzenleme veya dokunulan kart ya da kartların altındaki veya üstündeki bir karta ulaşma amacı dışında, oynamak zorundadır.

4.

(a) Oyuncu, oynamak niyetiyle söylediği veya başka herhangi bir biçimde belirttiği kartı oynamak zorundadır.

(b) Ortağının elinden bir kart oynanana kadar bir oyuncu istemsiz olarak belirtmiş olduğu kartı, düşünmek için duraksamaksızın, değiştirebilir. Ancak bir rakip değişiklikten önce, sıra içinde, yasal bir kart oynamışsa, bu rakip bu şekilde oynadığı kartı eline geri alıp bir başkasıyla değiştirebilir.

D. Yerin Yanlışlıkla Oynadığı Kart

 

Eğer yer dekleranın söylemediği bir kartı oynanmış konuma getirirse, bu kart, her iki taraf da bir sonraki löveye kart oynamadan önce buna dikkat çekilirse geri alınmak zorundadır ve bir defans oyuncusu yanlışlıktan sonra ancak buna dikkat çekilmeden önce oynadığı kartı eline geri alıp bir başkasıyla değiştirebilir; eğer dekleranın sağındaki rakip oynadığı kartı değiştirirse, dekleran o löveye sonradan oynadığı kartı geri alabilir (izinli-izinsiz bilgi).

♠AQ53

---

K4

---

♠9 K ♠KJ

T93 Q

Q7 B D T83

--- ---

G

♠7

J3

AJ2

---

Güney 3NT oynamaktadır. Dekleran şimdiye kadar 6 löve almıştır ve oynama sırası kuzeydedir. Dekleran yerden K„yı çağırır. Defans oyuncuları bu çağrıyı duyar ama Dummy „‟„‟ duyduğu için 4„lüyü oynar. Doğu 3‟lü, güney 2‟li „yu oynar ve batı 7‟li ile kazanıp 10‟lu ile devam eder. Hatayı fark eden dekleran direktör çağırır. Dekleran 4„lü ile K„yı değiştirebilir mi?

Henüz iki taraf da bir sonraki löveye kart oynamadığı için değiştirebilir.

E. Löveye Oynanan Beşinci Kart

1. Bir defans oyuncusunun bir löveye oynadığı beşinci kart, cezalı karta dönüşür, ancak hakem bu kartın çıkılmış olduğuna karar verirse (sırasız çıkışın kabul edilmesi) veya (dekleran atağı geri çevirir) hükümleri uygulanır.

2. Dekleran kendi veya yerin elinden bir löveye beşinci kartı oynadığında, hakem bu kartın çıkılmış olmadığına karar verirse bu kart başka bir onarma olmaksızın ele geri döner, aksi halde dekleranın sırasız çıkışı hükümleri uygulanır.

F. Yer Bir Kart işaret Eder

 

Yer, elini yere açtıktan sonra, dekleranın yönergesi olmaksızın herhangi bir karta dokunamaz veya işaret edemez (düzenleme amacı hariç). Eğer yaparsa, hakem derhal çağrılmalı ve olay hakkında bilgilendirilmelidir. Oyun devam eder. Oyun sonunda hakem yerin deklerana bir oyun önerdiğine ve defansın önerilen oyun ile zarara uğradığına karar verirse ayarlı bir skor atar.

G. Löveyi Kapatma

 

Dört oyuncu da löveye kart verinceye kadar hiçbir oyuncu kendi kartını kapatmamalıdır.

◘ YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSİK veya YANLIŞ SÖYLENMESİ (46):

A. Yerin Kartını Belirtmenin Doğru Biçimi

 

Yerden oynanacak kartı çağırırken, dekleran istediği kartın hem rengini hem de derecesini açıkça belirtmelidir.

B. Eksik veya Yanlış Çağrı

 

Dekleranın yerden oynanacak kart için eksik veya yanlış çağrı yapması durumunda, aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır (dekleranın değişik niyetinin kesin olduğu durumlar istisnadır):

1.

(a) Dekleran yerden oynarken, eğer “büyük” veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, yerin en büyük kartını çağırmış sayılır.

(b) Dekleran yerden oynarken, eğer “küçük” veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, yerin en küçük kartını çağırmış sayılır.

(c) Dekleran yerden oynarken, eğer löveyi yerin kazanmasını istiyorsa ve „‟geçelim, alalım‟‟ veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, löveyi kazanacağı bilinen en küçük kartı çağırmış sayılır. Ancak „‟büyük‟‟ şeklinde bir çağrı yaparsa, yerin en büyük kartını çağırmış olur.

2. Eğer dekleran rengi belirtir ancak dereceyi belirtmezse, belirtilen rengin en küçük kartını çağırmış sayılır.

3. Eğer dekleran bir derece belirtir ancak renk belirtmezse:

(a) Çıkışta dekleran yerin bir önceki löveyi kazandığı renge, o renkte belirtilen derecede bir kart bulunması koşuluyla, devam etmiş sayılır.

(b) Tüm diğer durumlarda, dekleran yerden, belirtilen derecede bir kartı yasal olarak oynayabiliyorsa oynamak zorundadır; ancak yasal olarak oynanabilecek böyle iki veya daha fazla kart varsa, dekleran hangisini istediğini belirtmek zorundadır.

4. Eğer dekleran yerde olmayan bir kartı çağırırsa, çağrı yok sayılır ve dekleran herhangi bir yasal kartı belirtebilir.

5. Eğer dekleran renk veya derece belirtmeksizin bir kartın oynanmasını isterse (örneğin, ”herhangi bir şey oyna‟‟ veya benzer anlamlı kelimeler

 

 

söyleyerek) herhangi bir defans oyuncusu yerden oynanacak kartı belirtebilir.

◘ DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (48):

A. Dekleran Bir Kartını Gösterir

 

Dekleranın bir kartını göstermesi kısıtlamaya tabi değildir ve dekleranın veya yerin eline ait hiçbir kart, cezalı karta dönüĢmez (ancak dekleran elden belirli bir kartı; eğer yüzü açık biçimde, masaya değer veya neredeyse değer Ģekilde tutmuĢsa veya bu kartın oynandığını iĢaret eder bir Ģekilde tutmuĢsa, bu kartı oynamak zorunda kalır). Dekleran kazayla düĢürülen hiçbir kartı oynamak zorunda değildir.

B. Dekleran Kartlarını Gösterir

1. Dekleran sırasız ataktan sonra kartlarını gösterdiğinde, (sırasız atak hükümleri) uygulanır.

2. Dekleran sırasız çıkıĢın hemen sonrası hariç baĢka herhangi bir zaman kartlarını gösterirse, löve talebi veya terkinde bulunmuĢ sayılabilir (löve terki ya da talebinde bulunmadığı açık değilse) ve (löve talebi veya terki) uygulanır.

 

◘ DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (49):

Bir defans oyuncusunun kartı, yüzünü partnerinin görmesi muhtemel bir pozisyona geldiğinde veya bir defans oyuncusu bir kartın elinde olduğunu belirttiğinde, bu kartlar cezalı karta dönüĢür.

◘ Eġ ZAMANLI ÇIKIġ veya OYUNLAR (58):

A. Ġki Oyuncunun EĢzamanlı Oyunu

Bir baĢka oyuncunun yasal çıkıĢı ya da oyunu ile eĢzamanlı olarak yapılan bir çıkıĢ ya da oyun, ondan sonra yapılmıĢ sayılır.

B. Bir Elden Oynanan EĢzamanlı Kartlar

Bir oyuncu iki veya daha fazla kartı eĢzamanlı olarak çıkar veya oynarsa:

1. Eğer yalnız bir kart görünmüĢse, o kart oynanır; diğer bütün kartlar ele geri döner ve baĢka bir onarma yoktur.

2. Eğer birden fazla kart görünmüĢse, oyuncu oynamak istediği kartı belirtir; bu bir defans oyuncusuysa, görünen diğer her kart cezalı karta dönüĢür (bkz. Yasa 50).

3. Bir oyuncu görünen bir kartı geri aldıktan sonra, bu kart üzerine daha sonra oynamıĢ olan rakip kendi oyununu geri alabilir ve bir baĢkasıyla baĢka bir onarma olmaksızın değiĢtirebilir (bkz. Yasa 16D).

4. Her iki taraf da sonraki löveye oynayıncaya kadar eĢzamanlı oyun fark edilmemiĢse Yasa 67 uygulanır.

 

Güney 3NT kontratının dekleranıdır. Yerden 2‟li „yu oynar, bu sırada Doğu A ve 3„lüyü aynı anda masaya düĢürür. Oyuncuların hakları nelerdir?

Doğu A ve 3„lüden hangisini oynamak istediğini belirtir ve oynar. Diğer kart cezalı olur.

◘ CEZALI KARTIN (Majör-minör) DURUMU (50):

Bir defans oyuncusu tarafından vaktinden önce gösterilen bir kart, hakem aksini belirtmedikçe cezalı karttır (ayarlı skor uygulanabilir).

Ø Bir onarma seçilinceye kadar cezalı kart, kime aitse masanın üstünde hemen o oyuncunun önünde yüzü açık olarak bırakılmalıdır.

Ø Onör derecesinde herhangi bir kart veya oynamak maksadıyla gösterilen her kart (örneğin sırasız atak veya rönons yapılması ve daha sonra düzeltilmesinde olduğu gibi), majör cezalı karta dönüĢür; bir defans oyuncusunun iki veya daha fazla cezalı kartı olduğunda, bütün bu kartlar majör cezalı karta dönüĢür.

Ø Majör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun majör cezalı kartı varsa, hem kusurlu oyuncunun kendisi hem de ortağı kısıtlama altındadır. Kusurlu oyuncu için oynama sırası her kendisine geldiğinde, ortağı ise çıkıĢ yapacağı her zaman kısıtlamaya tabi tutulabilir.

1.

(a) Bir majör cezalı kart; çıkıĢ yaparken, renge uyarken, defos yaparken veya çakarken olsun ilk yasal fırsatta oynanmak zorundadır. Bir defans oyuncusunun yasal olarak oynayabileceği iki ya da daha fazla cezalı kartı varsa dekleran hangisinin oynanacağını belirtir.

(b) Renge uyma veya bir çıkıĢ veya oyun kısıtlamasını yerine getirme zorunluluğu, bir majör cezalı kartı oynama zorunluluğundan önce gelir, ancak cezalı kart masanın üstünde yüzü açık olarak bırakılmak ve bir sonraki yasal fırsatta oynanmak zorundadır.

2. ÇıkıĢ sırası partnerinin bir majör cezalı kartı bulunan bir defans oyuncusuna geldiğinde, dekleran aĢağıdaki seçeneklerden hangisini seçtiğini belirtinceye kadar çıkıĢ yapamaz (eğer defans oyuncusu zamanından önce çıkıĢ yaparsa, Yasa 49‟a göre cezalı kart yaptırımı uygulanabilir). Dekleran aĢağıdakilerden birini seçebilir:

(a) Defans oyuncusundan cezalı kartın rengini çıkmasını istemek4 veya çıkıĢ kendisinde kaldığı müddetçe o rengi çıkmasını yasaklamak.16

 

4 Eğer oyuncu kendisinden istenen çıkışı yapamıyorsa, bkz. Yasa 59

5 Eğer el cezalı kart sahibinin ortağında kalırsa ve cezalı kart hala oynanmamışsa Yasa 50D2nin bütün kısıtlamaları ve seçenekleri gelecek lövede uygulanır.

Eğer dekleran bu seçeneği uygularsa, kart artık cezalı kart olmaktan çıkar ve ait olduğu ele geri konur.

(b) Bir çıkıĢı istememek veya yasaklamamak, bu durumda defans oyuncusu herhangi bir kartı çıkabilir ve cezalı kart, cezalı kart5 olarak kalır.

 

Bu seçenek seçildiğinde, cezalı kart uygulamasına devam edilir.

Ø Kasıtsız olarak gösterilen ve onör derecesinin altında tek bir kart (bir löveye iki kart oynanması veya bir kartı yanlıĢlıkla düĢürmede olduğu gibi) minör cezalı karta dönüĢür.

Ø Minör Cezalı Kartın Durumu

 

Bir defans oyuncusunun bir minör cezalı kartı varken, cezalı kartı oynayıncaya kadar, aynı renkten onör derecesinin altında hiçbir kartı oynayamaz, ancak, bir onör kartı oynayabilir. Kusurlu oyuncunun ortağı çıkıĢ kısıtlamasına tabi değildir, ancak cezalı kartın görülmesi yoluyla edinilen bilgiler, izinsiz bilgidir.

Ø Cezalı Karttan Edinilen Bilgi

1. Cezalı kartın oynanması zorunluluğu bilgisi bütün oyuncular için izinli bir bilgidir.

2. Cezalı kartın görünmesi ile elde edinilen diğer bilgiler bu karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (ama dekleran için izinlidir).

3. Eğer hakem görünen kartın kusursuz tarafa zarar veren bir bilgiyi ilettiğine karar verirse ayarlı bir skor atamalıdır.

 

▫ ĠKĠ veya DAHA FAZLA CEZALI KART (51):

A. Kusurlu Oyuncunun Oyunu

 

Sıra kendisinde olan bir defans oyuncusu yasal olarak oynanabilecek iki veya daha fazla cezalı karta sahipse, dekleran o lövede hangisinin oynanacağını belirtir.

B. Kusurlu Oyuncunun Ortağının ÇıkıĢı

1.

(a) Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, dekleran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını isterse16 o renkteki kartlar artık cezalı kart olmaktan çıkarlar ve ait oldukları ele geri konulurlar; defans oyuncusu o löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir.

 

(b) Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, dekleran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını yasaklarsa16, defans oyuncusu o renkteki her cezalı kartı eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli baĢka bir oyuncu kazanana kadar çıkıĢ kısıtlaması devam eder.

2.

(a) Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken ve çıkıĢ sırası ortağında iken dekleran defans oyuncusunun ortağından defans oyuncusunun cezalı kartlarının bulunduğu renklerden birini çıkmasını isteyebilir16.

(b) Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken ve çıkıĢ sırası ortağında iken, dekleran defans oyuncusunun ortağının bu renklerin bir veya daha fazlasını çıkmasını yasaklayabilir16; ancak bunun üzerine defans oyuncusu dekleranın yasakladığı her renkteki bütün cezalı kartlarını eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli baĢka bir oyuncu kazanana kadar çıkıĢ kısıtlaması devam eder.

▫ CEZALI KARTI ÇIKMAMA veya OYNAMAMA (52):

A. Defans Oyuncusu Cezalı Kartı Oynamaz

 

Bir defans oyuncusu bir cezalı kartı Yasa 50 veya 51‟e göre çıkmaz veya oynamazsa, oynamıĢ olduğu diğer herhangi bir kartı, kendi inisiyatifiyle geri alamaz.

B. Defans Oyuncusu BaĢka Bir Kartı Oynar

1.

(a) Bir defans oyuncusu, Yasa tarafından bir cezalı kartı oynaması istendiğinde baĢka bir kart çıkar veya oynarsa, dekleran bu çıkıĢ veya oyunu kabul edebilir.

(b) Dekleran, bundan sonra kendi elinden veya yerden bir kart oynarsa bu çıkıĢ veya oyunu kabul etmek zorundadır.

(c) OynanmıĢ kart bundan önceki (a) veya (b) bentlerine göre kabul edilirse, oynanmayan her cezalı kart, cezalı kart olarak kalır.

2. Dekleran defans oyuncusundan yasaya aykırı olarak oynanan veya çıkılan kartını kabul etmezse, defans oyuncusu bu kartı cezalı kart ile değiĢtirmek zorundadır. Defans oyuncusu tarafından usulsüzlüğü iĢlerken yasaya aykırı biçimde çıkılan veya oynanan her kart majör cezalı karta dönüĢür.

 

Güney deklerandır. Doğunun majör cezalı kartı 8‟li açıkta gözükmektedir. Güney yerden 2‟lisini oynar. ‟lisi olmayan doğu 4„lüsünü verir. Hakem çağrılır. Kararınız nedir?

Bir majör cezalı kart ilk fırsatta oynanmalıdır. Doğu ilk fırsatta majör cezalı kartını defos etmemiĢtir. Dekleran bu kartlardan istediğini doğuya oynatır ve diğeri majör cezalı kart olur.

■ RÖNONS (Renge Uymamak) UYGULAMALARI (madde 61-64):

Rönonsun Tanımı: Ġmkânı varken bir renge uymamak rönons teĢkil eder.

Rönonsun ResmileĢmesi:

1. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye çıkıĢ yaptığı ya da kart oynadığında,

2. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye oynanacak kartı söylediğinde ya da baĢka herhangi bir Ģekilde iĢaret ettiğinde,

3. Kusurlu tarafın bir üyesi sözle veya elini göstererek ya da baĢka herhangi bir yolla, talep veya terk isteminde, bulunduğunda ya da uzlaĢıldığında,

 

Rönons resmileĢmiĢ olur. Rönons bir kere resmileĢtikten sonra artık düzeltilemez (Onikinci lövedeki rönons hariç) ve onarmaya tabi olur. Rönonsun meydana geldiği löve de oynandığı gibi kalır.

Olası Rönonsla ilgili Araştırma Yapma Hakkı:

1. Dekleran renge uymamış olan bir defans oyuncusuna çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir.

2. (a)yer deklarana sorabilir.

(b) Yer defans oyuncularına soramaz (ve Yasa 16B harici bilgi uygulanabilir).

3. Defans oyuncuları deklerana sorabilirler ve Yetkili Federasyon yasaklamadıkça biri diğerine (izinsiz bilgi yaratma riskiyle beraber) sorabilir.

◘ RÖNONSUN DÜZELTİLMESİ (62):

A. Bir oyuncu rönonsu resmileĢmeden önce usulsüzlüğün farkına varırsa, rönonsunu düzeltmek zorundadır.

B. Resmileşmemiş bir rönonsu düzeltmek için, kusurlu oyuncu oynadığı kartı geri alır ve yerine yasal bir kart koyar.

1. Bu şekilde geri alınan kart bir defans oyuncusunun kapalı elinden oynanmışsa majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).

2. Bu kart dekleranın veya yerin elinden oynanmışsa herhangi bir onarmaya tabi olmaksızın değiştirilir.

 

♠2

Q654

J964

AQ43

♠Q9853 K ♠AKT

3 JT72

A53 B D T87

J876 T95

G

♠J764

AK98

KQ2

K2

Güneyin 4 kontratına Batı, 3‟lüsünü atak eder. Doğu Rua ile alıp As ile devam edince güneydeki dekleran pikleri olmasına rağmen elden çakar. Batı 5‟lisini verir ve yerden de 4„lüsünü vermesi istenir. Dummy, deklerana piki olup olmadığını sorar. Dekleran rönonsu fark eder. Uygulamanız nedir?

Kusurlu oyuncu bir sonraki löveye çıkış yapmadığından rönons henüz gerçekleşmemiştir. Bu nedenle rönons kartı alınarak yerine konulur ve yasal bir kart verilir. Dekleran olduğu için bu kart cezalı karta dönüĢmez.

Batı kartını düzeltmeyi seçerse, dekleran da yerden verdiği kartı düzeltebilir.

C. Löveye Oynanan Daha Sonraki Kartlar

1. Kusursuz tarafın her üyesi rönonstan sonra ancak buna dikkat çekilmeden önce oynamış olabileceği her kartı geri alabilir ve eline geri koyar (ancak Yasa 16D izinsiz bilgi).

2. Kusursuz bir oyuncu bir kartı bu şekilde geri aldıktan sonra, kusurlu tarafın sıradaki oyuncusu da kartı değiştirebilir, bu oyuncu defans oyuncusu ise bu kart cezalı karta dönüşür (ve Yasa 16D izinsiz bilgi).

3. Bir rönons talebi, kapanmış lövelerin incelenmesine kendiliğinden hak sağlamaz.

D. Onikinci Lövede Rönons

1. Onikinci lövedeki rönons, resmileĢmiĢ olsa dahi ellerin dördü de borda geri konulmadan önce fark edilmiĢ ise düzeltilmelidir.

2. Eğer bir defans oyuncusunun rönonsu onikinci lövede olmuĢsa ve bu löveye kart oynama sırası onun ortağına gelmeden önce ise kusurlu oyuncunun ortağı, iki renkte kartı olduğu zaman, rönons kartının görülmesinin ihtimal dahilinde belirginleĢtirdiği oyun tarzını seçemez.

RÖNONSUN RESMİLEŞMESİNDEN SONRAKİ YÖNTEM (64):

A. Rönonstan Sonra Onarma

 

Rönons bir kere resmileĢtikten sonra, artık düzeltilemez ve rönonsun meydana geldiği löve oynandığı gibi kalır:

1. Rönonsun olduğu löveyi kusurlu oyuncu6 kazanmıĢ ise; rönonsun olduğu löve oyun sonunda kusursuz tarafa aktarılır. Kusurlu taraf daha sonra baĢka löve/löveler de kazanmıĢsa, bu löve/löverden biri daha kusursuz tarafa aktarılır. Yani toplam en fazla 2 löve aktarılır.

2. Rönonsun olduğu löveyi kusurlu oyuncu19 kazanmamıĢ; ancak kusurlu oyuncunun ortağı kazanmıĢsa, kusurlu taraf bundan sonraki herhangi bir löveyi de kazanmıĢ olsa bile kusursuz tarafa sadece 1 löve aktarılır. Keza kusurlu taraf rönönsun olduğu löveyi kazanmayıp daha sonraki lövelerden kazanmıĢsa, oyun sona erdikten sonra kusursuz tarafa yine bir löve aktarılır. Yani toplam en fazla 1 löve aktarılır.

 

6 Bu Yasaya göre, yerin kazandığı bir löve, dekleranın kazandığı löve değildir.

♠K6

KQ65

Q73

A873

♠AT9832 K ♠5

9874 JT3

A B D J52

A4 JT9652

G

♠QJ74

A2

KT9864

K

Güney 3NT oynamaktadır. Batı, 9‟lusunu atak eder, oynayan elden vale ile alıp karo oynar. Batı As ile alıp, As piki çeker ve pikle devam eder. Bu lövede yerden ve Doğudan trefl defos edilir, Güney de trefl oynandığını düĢünerek pik yerine K oynar. Herkes bu löveyi Güney almış gibi kapatır. Güney karo ile devam eder iki tur karodan sonra güney Dam piki çekerek el açar. Batı sorun olduğunu söyleyerek direktör çağırır. Kararınız nedir?

Rönons lövesini kusurlu oyuncu kazandığından bu löve kusursuz tarafa aktarılır.

Kusurlu taraf daha sonra baĢka löveler de kazandığından bu löverden biri daha kusursuz tarafa aktarılır. Yani toplam en fazla 2 löve aktarılır.

B. Onarma Yok

 

ResmileĢmiĢ rönonstan sonra aĢağıdaki durumlarda A maddesindeki gibi onarma uygulanmaz:

1. Kusurlu taraf, rönons lövesini de sonraki bir baĢka löveyi de kazanmamıĢsa herhangi bir löve aktarımı yapılmaz.

2. Aynı oyuncunun aynı renkten bir sonraki rönonsu ise. (Yasa 64C hakem ayarlı skor uygulanabilir.)

3. Rönons masanın üzerinde yüzü açık durumdaki veya yerin eli de dahil olmak üzere, masanın üzerinde yüzü açık durumda bulunan bir ele ait olan; herhangi bir kartın oynanmaması sonucu meydana gelmiĢse.

4. Rönonsa ilk kez, kusursuz tarafın bir üyesi daha sonraki elde bir deklare verdikten sonra dikkat çekilmiĢse.

5. Rönonsa ilk kez tur sona erdikten sonra dikkat çekilmiĢse.

6. Onikinci lövedeki bir rönons ise.

 

7. Aynı bordda her iki taraf da rönons yaptığı zaman.

C. Hakemin EĢitliği Sağlama Sorumluluğu

Onarmaya tabi olmayanlar da dahil olmak üzere, her resmileĢmiĢ rönonstan sonra, hakem kusursuz tarafın maruz kaldığı zararın bu Yasalar tarafından yeterli derecede tazmin edilmediğine kanaat getirdiğinde, ayarlı skor atayacaktır.

■ LÖVELER (madde 65-71):

◘ LÖVELERĠN DÜZENLENMESĠ (65):

A. TamamlanmıĢ Löve

 

Bir löveye dört kart oynandığında, her oyuncu kendi kartını masanın üzerine yüzü aĢağı gelecek biçimde kendi önüne koyar.

B. Lövelerin Kazanılmasının Takip Edilmesi

1. Löveyi oyuncunun tarafı kazanmıĢsa, kart uzunlamasına ortağına doğru yerleĢtirilir.

2. Löveyi rakipler kazanmıĢsa, kart uzunlamasına rakiplere doğru yerleĢtirilir.

3. Dekleran düzgün yerleĢtirilmemiĢ bir kartın yukarıda belirtildiği Ģekilde yerleĢtirilmesini isteyebilir. Yer veya defans oyuncularından herhangi biri yanlıĢ yerleĢtirilmiĢ karta dikkat çekebilir, ancak bu oyuncular için, bir sonraki löveye çıkıĢ yapıldığında bu hak sona erer. Daha sonra yapıldığında izinsiz bilgi uygulanabilir.

C. Düzenlilik

 

Her iki tarafın kazandığı lövelerin sayısının veya kartların oynanma sırasının belirlenmesi gerekebileceği ihtimali nedeniyle, her oyuncu kendi kartlarını, oyun tamamlandıktan sonra yeniden incelenmesine izin verecek Ģekilde, oynanma sırasına göre üst üste gelecek biçimde yerleĢtirecektir.

D. Oyunun Sonucu Üzerinde AnlaĢma

 

Bir oyuncu, kazanılmıĢ olan lövelerin sayısında anlaĢmaya varılıncaya kadar, oynanmıĢ kartlarının sırasını bozamaz. Bu Yasanın getirdiği hükümlere uymayan her oyuncu kuĢkulu lövelerin kazanılması veya rönons konularında talep (veya ret) haklarını tehlikeye sokar.

◘ LÖVELERĠN ĠNCELENMESĠ (66):

A. Oynanmakta Olan Löve

 

Kendi tarafı bir sonraki löveye çıkıĢ yapmadığı veya kart oynamadığı müddetçe, dekleran ya da her defans oyuncusu, kendi kartını masanın üzerine yüzü aĢağı gelecek biçimde çevirinceye kadar, löveye henüz oynanmıĢ olan tüm kartların gösterilmesini isteyebilir (yani kartını kapattıktan sonra bu hakkını kaybeder).

B. Kendisinin Son Kartı

 

Bir sonraki löveye kart çıkılıncaya kadar, dekleran veya her defans oyuncusu kendisinin son oynadığı kartı, inceleyebilir, ancak gösteremez.

C. KapanmıĢ Löveler

 

Bundan sonra, oyun sona erene kadar, kapanmıĢ olan löveler incelenemez (hakemin kesin talimatı hariç; örneğin, bir rönons talebinin teyidi için gerekli ise).

D. Oyun Bittikten Sonra

 

Oyun sona erdikten sonra, rönons veya kazanılan ya da kaybedilen lövelerin sayısı konusundaki bir talebi çözümlemek için oynanmıĢ veya oynanmamıĢ kartlar incelenebilir; ancak hiçbir oyuncu kendi eline ait olmayan kartlara el sürmemelidir. Eğer, böyle bir talep ileri sürüldüğünde, bir oyuncu hakemin artık olayları tespit edemeyeceği Ģekilde kartlarını karıĢtırmıĢsa, hakem diğer tarafın lehine karar verecektir. ÖZÜRLÜ LÖVE (67):

A. Her Ġki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynamadan Önce

 

Bir oyuncu bir löveye kart oynamayı atladığı veya bir löveye birden fazla kart oynadığı zaman, her iki taraftan da birer oyuncu sonraki löveye kart oynamadan önce usulsüzlüğe dikkat çekilmiĢse hata düzeltilmek zorundadır.

1. Bir löveye kart oynanması atlanmıĢsa bunu düzeltmek için, kusurlu oyuncu yasal olarak oynayabileceği bir kartı verir.

2. Bir löveye birden fazla kart oynanmasının düzeltilmesi için, yasa 45E (Bir Löveye Oynanan BeĢinci Kart) veya Yasa 58B (Bir Elden Oynanan EĢzamanlı Kartlar) uygulanacaktır.

B. Her Ġki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynadıktan Sonra

 

Her iki taraf da bir sonraki löveye kart oynadıktan sonra, özürlü bir löveye dikkat çekildiğinde veya hakem özürlü bir lövenin varlığını tespit ettiğinde (bir oyuncunun elinde az ya da çok sayıda kart bulunması ve oynanmıĢ olan kartların sayısının da bunu doğrular biçimde yanlıĢ olmasından yola çıkarak) hakem hangi lövenin özürlü olduğunu bulur. Kart sayısının düzeltilmesi için, hakem iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde sürdürmelidir.

1. Kusurlu oyuncu özürlü löveye kart oynamadığı zaman, hakem kendisinden hemen bir kartını göstermesini ve bu kartı oynanmıĢ kartları arasındaki uygun yere yerleĢtirmesini ister (bu kart bu lövenin kazanılmasını etkilemez); eğer

(a) Kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmıĢ olan renkte kartı varsa, bunlardan oynanmıĢ kartları arasına koymak üzere birini seçmek zorundadır. Özürlü lövede rönons yapmıĢ sayılır ve Yasa 64A2’ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.

(b) Kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmıĢ olan renkte kartı yoksa, herhangi bir kartını oynanmıĢ kartları arasına koymak üzere seçer. Özürlü lövede rönons yapmıĢ sayılır ve Yasa 64A2‟ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.

2.

(a) Kusurlu oyuncu özürlü löveye birden fazla kart oynadığı zaman, hakem oynanmıĢ kartları inceler ve kusurlu oyuncudan özürlü löveye oynarken görünen kartını oynanan kartlar arasında bırakarak, bütün fazla kartları eline geri koymasını ister7 (Eğer hakem hangi kartın göründüğünü tespit edemiyorsa, kusurlu oyuncu löveye yasal olarak oynamıĢ olabileceği kartların en büyüğünü bırakır). Özürlü lövenin kazanılması değiĢmez.

(b) Geri konulan bir kartın sürekli olarak kusurlu oyuncunun elinde olduğu varsayılır ve bu kartın daha önceki bir löveye oynanmamıĢ olması bir rönons teĢkil edebilir.

♠A862

A7

KQ53

KT7

♠T5 K ♠J7

KQ9643 T86

85 B D JT97

J94 Q653

G

♠KQ943

J2

A64

A82

Güney 6kontratına oynamaktadır. Batı, K atak eder, oynayan yerden As ile alıp, As piki çeker. Doğu 7‟li, güney 3‟lü ve batı 5‟li piklerini oynar. Oynayan yerden küçük pikle devam eder. Pik 7‟liyi hala açıkta tutan doğunun oynadığını zanneden güney ve batı; Rua ve 10‟lu piklerini oynar. Oynayan küçük karo ile devam eder. Batı 5‟li karo ile uyar. Bu sırada bir gariplik olduğunu fark eden doğu hakem çağırır. Uygulama nedir?

Doğu pik Valesini özürlü löveye verir. Oyun bitiminde D-B bir löve rönons cezasına çarptırılır.

◘ LÖVE TALEBĠ VEYA TERKĠ (68):

Bu yasalara göre bir beyan veya eylemin löve talebi veya terki oluĢturması için, bunun o anda oynanan löveden sonraki löveleri kastetmesi gerekir8. Eğer sonraki löveleri kastediyorsa:

8 Eğer beyan veya eylem henüz oynanmakta olan tamamlanmamış bir lövenin kazanılmasına veya kaybedilmesine ilişkin ise, oyun kaldığı yerden devam eder; bir defans oyuncusunun açığa çıkan veya gözüken kartları cezalı karta dönüşmez, ancak Yasa 16, İzinsiz Bilgi, uygulanabilir, ayrıca bkz. Yasa 57A, Zamanından Önce Oynama.

A. Talebin Tanımı

 

Bir yarıĢmacının belli bir sayıda löveyi kazanacağına dair her ifadesi o löveler üzerindeki talebidir. Bir yarıĢmacı oyunun kesilmesini önerdiğinde veya kartlarını gösterdiğinde talepte bulunmuĢ sayılır.

B. Terkin Tanımı

1. Bir yarıĢmacının belli sayıda löveyi kaybedeceğine dair her ifadesi o lövelerin terkidir; belli sayıda löve talebi de varsa, geri kalan lövelerin terkidir. Bir oyuncu elini kapattığında geri kalan tüm löveleri terk etmiĢ sayılır.

2. 1‟deki tanımlara rağmen, bir defans oyuncusu bir veya daha fazla lövenin terki giriĢiminde bulunur ve ortağı derhal itiraz ederse, terk gerçekleĢmez. Ġzinsiz Bilgi oluĢabilir, bu yüzden derhal hakem çağırılmalıdır. Oyun devam eder. Bu esnada defans oyuncusunun görünen herhangi bir kartı cezalı kart olmaz, ancak kartın görünmesinden doğan bilgi için Yasa 16D izinsiz bilgi uygulanır ve bu bilgi kartı görünen defans oyuncusunun ortağınca kullanılamaz.

C. Talep için Gerekli Açıklama

 

Bir talebe, oyuncunun kartları hangi sıra ile oynayacağına, talepte bulunduğu löveleri hangi oyun veya defans tarzı ile kazanmayı düĢündüğüne dair düzgün bir açıklama eĢlik etmelidir.

D. Oyun Durur

 

Her talep veya terkten sonra, oyun durur. UzlaĢılamadığında derhal hakem çağrılmalıdır. Hakem gelinceye kadar hiçbir harekette bulunulamaz UZLAġMIġ TALEP veya TERK (69):

A. AnlaĢma Ne Zaman ResmileĢir

 

Bir yarıĢmacı rakibinin talep veya terkinde uzlaĢtığında ve kendi tarafı sonraki bord için bir konuĢma (deklare, pas, kontur) yapmadan önce veya turun (oynanan bord turun son bordu ise) bitiminden önce (hangisi daha önce ise), hiç bir itirazda bulunmadığında anlaĢma resmileĢir. Bord talep veya terk edilen löveler kazanılmıĢ veya kaybedilmiĢ gibi skorlanır.

B. Hakem Kararı

 

Talep veya terk üzerindeki anlaşma geri alınabilir:

1. Gerçekte kendi tarafının önceden kazandığı bir lövenin kaybında anlaşmışsa veya

2. Oyunun devamında muhtemelen kendi tarafının kazanacağı bir lövenin kaybında anlaşmışsa;

 

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

▫ İTİRAZ EDİLMİŞ TALEP veya TERK (70):

A. Genel Amaç

 

itiraz edilmiş bir talep veya terk hakkında karar verirken, hakem bordun sonucunu her iki taraf için de mümkün olduğunca eşit olarak kararlaştırır, ancak talep ile ilgili her şüpheli durum talep edenin aleyhine çözümlenecektir. Hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürür.

B. Açıklama ifadesi Tekrarlatılır

1. Hakem talep edenden talep anındaki açıklama ifadesini tekrar etmesini ister.

2. Daha sonra, hakem rakiplerin talebe itirazlarını dinler (ancak hakemin göz önüne alması gerekenler yalnızca rakiplerinin itirazı ile sınırlı değildir).

3. Hakem oyuncuların geri kalan kartlarını masanın üstüne yüzü yukarı gelecek biçimde koymalarını isteyebilir.

C. Dışarıda Bir Koz Kalmıştır

 

Rakiplerden birinin elinde bir koz kaldığında, hakem aĢağıdaki durumlarda bir veya daha fazla löveyi rakiplere verir:

1. Talep eden koz hakkında bir beyanda bulunmamıĢsa ve

2. Talep anında talep eden oyuncunun bir rakibinin elinde bir koz kaldığından haberi olmaması muhtemel ise ve

3. O koza herhangi bir normal 9 oyun ile bir löve kaybedilebilirse.

D. Hakemin Göz Önünde Tutacakları

1. Hakem eğer ortada daha az başarılı normal22 bir oyun tarzı varsa talep edenin orijinal açıklama beyanında belirtmediği hiçbir başarılı oyun tarzını kabul etmeyecektir.

2. Hakem, bir defans oyuncusunun talebinin herhangi bir parçası ortağının normal22 seçeneklerden özellikle birini seçmesine dayalı olması durumda, talebi kabul etmez.

3. Oyun durmalıdır, ancak talepten sonra herhangi bir oyun oynanırsa, bu, talebin açıklanmasının bir parçasına kanıt sağlayabilir. Bunu hakem, oyuncunun talebin ardından muhtemel oyunlarına ve/veya talebin kesinliğine bir kanıt olarak kabul edebilir.

E. Belirtilmemiş Oyun Tarzı

1. Hakem, bir rakip talep ileri sürülmeden önce o kartın rengine uymamıĢ veya daha sonra herhangi bir normal22 oyun tarzı ile o renge uyamayacak olmadıkça veya bu oyun biçimini benimsememek akıl dıĢı olmadıkça baĢarısı özel bir

 

9 70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli oyunları kapsamaktadır..

kartı bir rakip yerine diğerinde bulmaya dayanan, talep eden tarafından belirtilmemiĢ, hiçbir oyun tarzını kabul etmeyecektir.

2. Yetkili Federasyon, talep ifadesinde açıklanmamıĢ ise hakemin bir rengin hangi sırayla oynanacağını varsayacağı bir sıra (örnek; büyükten küçüğe) belirleyebilir.

▫ İPTAL EDİLEN TERK (71):

Terk bir kez yapıldığında, hakem terki aşağıdaki sebeplerle iptal etmedikçe, geçerli kalmalıdır:

1. Bir oyuncu, aslında, kendi tarafının kazandığı bir löveyi terk etmişse veya

2. Bir oyuncu, kalan kartlarla herhangi bir normal22 oyunla kaybedemeyeceği bir löveyi terk etmişse;

 

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

◘ KAZANILMIŞ LÖVELER:

A. Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşma

1. Ellerin dördü de borda geri konmadan önce kazanılmıĢ löveler üzerinde anlaĢmaya varılacaktır.

2. Bir oyuncu, kazanmadığı bir löveye ilişkin skorun kendi tarafına kaydedilmesini veya rakibin kaybedemeyeceği bir lövenin terkini bilerek kabul etmemelidir.

 

B. Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşmazlık

Daha sonra bir anlaĢmazlık çıkarsa, hakem çağrılmalıdır.

■ İLETİŞİM (madde 73):

A. Ortaklar Arasında Doğru iletişim

1. Artırım veya oyun esnasında ortaklar arasında iletiĢim sadece konuĢma ve oyunların kendisi vasıtasıyla sağlanacaktır.

2. KonuĢma ve oyunlar; özel vurgu, tavır, farklı ses tonu ve aĢırı duraksama veya acele olmaksızın yapılmalıdır (ancak, Yetkili Federasyon zorunlu duraklamaları Ģart koĢabilir, örneğin artırımın ilk turunda veya sıçramalı deklare uyarısından sonra ya da ilk lövede).

B. Ortaklar Arasında Uygunsuz iletişim

1. Ortaklar; konuşma ve oyunların yapılışındaki tavır, dışa dönük söz ve jestler, rakiplere sorulan veya sorulmayan sorular veya rakiplere yapılan veya yapılmayan uyarı ve açıklamalar aracılığıyla iletişim kurmazlar.

2. Bir ortaklık için en ağır suç bu yasalarda onaylananların dışında önceden belirlenmiş iletişim yöntemleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktır.

C. Oyuncunun Ortağından izinsiz Bilgi Alması

 

Bir oyuncu ortağından, söz, soru, açıklama, jest, tavır, özel vurgu, ses tonunda değişme, acelecilik veya duraksama, beklenmedik10 alert verilmesi veya verilmemesi gibi yollarla izinsiz bilgi elde ettiğinde, bundan kendi tarafına yarayabilecek şekilde faydalanmaktan dikkatle kaçınmak zorundadır.

D. Tempo veya Tavırdaki Değişiklikler

1. Her zaman gerekmese de, oyuncuların sabit bir tempo ve değişmez bir tavrı sürdürmeleri arzu edilir. Ancak, oyuncular bu tür değişikliklerin kendi taraflarına yarayabileceği durumlarda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Bununla beraber, bir konuşma veya oyunun yapılışındaki hız veya tavrı kasıtsız olarak değiştirmek kendiliğinden kurallara aykırılık oluşturmaz, ama bu tür değişikliklerden sadece rakip oyuncular, riski kendilerine ait olmak üzere, çıkarım yapabilirler.

 

2. Bir oyuncu söz veya tavır, bir konuşma veya oyundaki acele veya duraksama (singletonu oynamadan önceki duraksama gibi), veya bir konuşma veya oyunun yapılışındaki tavır veya doğru prosedürden kasıtlı olarak farklı davranmak yolu ile rakibini aldatmaya çalışamaz.

E. Aldatma

Bir oyuncu bir konuşma veya oyun aracılığıyla kurallara uygun olarak rakibini kandırmaya çalışabilir (aldatma örtülü ortaklık anlaşması veya deneyimi ile korunmuş olmadıkça).

F. Davranış Kurallarını ihlal

 

Bu Yasalarda tanımlanan davranış kurallarının ihlali sonucu masum bir rakip zarar gördüğünde; eğer hakem, masum bir oyuncunun, bir rakibinin yapmak için açık bir briç sebebi yokken ve yaptığı anda bundan fayda sağlayabileceğini bilebilecek durumdayken yaptığı söz, tavır, tempo ve benzeri davranışlarından yanlış bir çıkarımda bulunduğunu saptarsa ayarlı bir skor atayacaktır (bkz Yasa 12C).

■ HATALI AÇIKLAMA veya HATALI DEKLARE (madde 75):

Rakibe hatalı bir açıklama yapılması halinde oyuncuların (ve hakemin) sorumlulukları aşağıdaki örnek ve sonuçlarında belirtildiği şekildedir:

Kuzey 1NT açmış ve Güney, zayıf eli ve uzun karoları ile oynamak amaçlı, 2 karo deklare etmiştir. Ancak, Batının araştırmasına cevaben, Kuzey, Güneyin deklaresinin kuvvetli ve yapay olduğunu, majör renkleri sorduğunu açıklamıştır.

A. Hataya Yol Açan izinsiz Bilgi

Kuzeyin bu deklareye ilişkin yaptığı açıklama doğru da olsa yanlış da olsa, açıklamayı duyan, Güney, kendi 2 karo deklaresinin yanlış anlaşıldığını bilmektedir. Bu bilgi „izinsiz bilgi‟dir (bkz. Yasa 16A), dolayısıyla Güney bu bilgiden haksız bir avantaj sağlamaktan dikkatle kaçınmalıdır (bkz. Yasa 73C). (Aksi takdirde hakem ayarlı skor uygulayacaktır). Örneğin, eğer Kuzey 2 sanzatu rebid ederse, Güney bu deklarenin onun yalnızca herhangi bir majör renkte dört kartlı tutuşu inkar ettiğine dair izinsiz bir bilgiye sahiptir; ancak Güneyin sorumluluğu, Kuzey zayıf bir cevap karşısında, maksimum değerler gösteren, kuvvetli bir zon denemesi yapmış gibi davranmaktır.

B. Hatalı Açıklama

Gerçekte ortaklık anlaşması 2 karonun doğal oynamaya olduğu yolundadır; yanlışlık Kuzeyin açıklamasındadır. Mademki Doğu-Batıya Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini alma hakkı verilmiştir, o halde bu açıklama yasaya aykırıdır (bu aykırılık Doğu-Batının zarar görmesi ile sonuçlanırsa, hakem ayarlı bir skor atayacaktır). Eğer Kuzey daha sonra kendi hatasının farkına varırsa, derhal hakemi haberdar etmelidir. Güney artırım devam ettiği müddetçe hatalı açıklamayı düzeltmek için hiçbir şey yapmamalıdır; sonuncu pastan sonra Güney, dekleran veya yer olacaksa, hakem çağırmalı ve açıklamanın düzeltilmesini teklif etmelidir. Eğer Güney defans oyuncusu olursa, oyun sona erdikten sonra hakem çağırır ve açıklamayı düzeltir.

C. Hatalı Deklare

Ortaklık anlaşması açıklandığı gibidir: 2 karo kuvvetli ve yapaydır ve hata güneyin deklaresindedir. Mademki Doğu-Batı, gerçekten de Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini almıştır, o halde burada yasaya aykırılık yoktur; Kuzey-Güneyin ellerinin tam bir tarifini alma hakları yoktur.

(Zarar ne olursa olsun, hakem, skorun geçerli kalmasına hükmedecektir; ancak hakem, aksine kanıt bulunmadığında, Hatalı Deklareden ziyade, Hatalı Açıklama yapıldığını varsayar). Güney, Kuzeyin açıklamasını düzeltmemelidir (veya hakemi haberdar etmemelidir) ve bunu daha sonra da yapmaya dair bir sorumluluğu yoktur. DAVRANIŞ VE ETiK (74):

A. Doğru Tavır

1. Bir oyuncu her zaman nazik tavrını korumalıdır.

2. Bir oyuncu bir başka oyuncuda rahatsızlık veya mahcubiyet yaratacak veya oyunun zevkini engelleyecek her türlü söz veya eylemden dikkatle kaçınmak zorundadır.

3. Her oyuncu konuşma ve oyunda doğru ve tekdüze yöntem takip etmelidir.

B. Görgü

 

Nezaket gereği olarak bir oyuncu şunlardan kaçınmalıdır:

1. Oyuna yeterli dikkati göstermemek.

2. Artırım veya oyun esnasında gereksiz yorumlarda bulunmak.

3. Oynama sırası kendisine gelmeden önce bir kart hazırlamak.

4. Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla oyunu gereksiz yere uzatmak (örneğin tüm lövelerin kendisinin olduğunu kesinlikle bilmesine rağmen oyunu devam ettirmek).

5. Hakemi, ona veya diğer yarışmacılara karşı saygısız biçimde çağırmak ve bu biçimde hakeme hitap etmek.

C. Yöntemin ihlali

 

Aşağıda yazılanlar yöntem ihlali sayılır:

1. Aynı konuşma için farklı isimler kullanmak.

2. Bir konuşma veya oyun hakkında onaylama veya hoşnutsuzluk belirtmek.

3. Henüz tamamlanmamış bir lövenin kazanılması veya kaybedilmesi ile ilgili beklenti veya niyet belirtmek.

4. Artırım veya oyun esnasında önemli bir olaya veya başarı için halen gerekli olan löve sayısına dikkati çekecek biçimde yorum veya harekette bulunmak.

5. Artırım veya oyun sırasında kasıtlı olarak bir oyuncuya veya kartlarını görmek veya bir kartı nereden çıkardığını gözlemlemek amacıyla bir oyuncunun eline bakmak (ancak rakibin istemeden görülen bir kartından edinilen bilgiye dayanarak hareket edilebilir).

6. Oynanan board‟a artık ilgisinin kalmadığını belirten bir davranışta bulunmak (örn: kartlarını kapamak).

7. Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla artırım veya oyunun normal ritmini değiştirmek.

8. Turun bitimi ilan edilmeden önce gereksiz yere masadan ayrılmak.

 DEVAMI VAR

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret110895
Saat
Çanakkale Haber

Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 14° 7°